Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Välfärdsplanen för barn och unga i Mellersta Österbottens kommuner och Kronoby kommun 2020-2024 “AIKAA LAPSELLE – Keski-Pohjanmaan kuntien ja Kruunupyyn kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2020-2024” har utarbetats i samarbete mellan Mellersta Österbottens kommuner och Kronoby kommun samt andra centrala aktörer i området.

Regionala tyngdpunkter i planen är:

  • ensamhet och mobbning
  • delaktighet i uppväxtmiljö och tjänster
  • stöd för barnfamiljer och föräldraskap
  • rusmedel och psykisk hälsa

Välfärdsplanen för barn och unga godkänns i fullmäktige. Planen ses över en gång vart fjärde år och den beaktas i utarbetandet av budget och ekonomiplan.

För verksamheten ansvarar

Tuija Tuorila

Utveclingskoordinator

Telefon: +358 40 804 3391

Ta en titt också på dessa