Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Den allmänmedicinska vårdavdelningen i Dunkars betjänar hela Mellersta Österbottens landskap. Avdelningen har 20 vårdplatser. Största delen av patienterna är akutvårdens uppföljnings- och undersökningspatienter samt patienter som kommit för fortsatt vård efter akutvård. Patienterna hänvisas till avdelningen enligt nivåstrukturering av vården. Avdelningens patienter klarar sig inte ännu utan sjukvård, men behöver inte längre laboratorie-, röntgen- och läkartjänster dygnet runt. Läkar-, laboratorie- och röntgentjänster är tillgängliga mån-fre under tjänstetid i Dunkars.

På allmänmedicinska avdelningen i Dunkars arbetar man enligt ett rehabiliterande arbetssätt. Patienterna uppmuntras och styrs mot en så hög grad av självständighet som möjligt. Avdelningens profilmål är att vara en ortopedisk rehabiliteringsenhet. Avdelningen gör därför nära samarbete med hemsjukhuset, rehabiliteringsenheten, hemvården, servicehusen, SAS-arbetsgruppen (SAS från finskans selvitä, arvioi ja sijoita, dvs. utred, bedöm och placera), utskrivningskoordinatorn och patienternas anhöriga samt andra samarbetspartners i Perho ådal.

Besök

Patienternas anhöriga är välkomna på besök mellan kl. 13.00 och 19.00. Det finns ingen kiosk/cafeteria i fastigheten. Patienters anhöriga som kommit längre ifrån kan vid behov äta i personalmatsalen när den är öppen (mån-fre 10.30-12.30) genom att köpa en gästmatsbiljett från köket.

Vårdavgift

För kortvarig vård på avdelning tas ut en vårddagsavgift. För långvarig vård på avdelning en månadsavgift som baserar sig på inkomsterna.

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Minna Mäkitalo-Rauma

Serviceområdeschef

Telefon: +358 44 780 9103

Sari Lehtisalo

Bitr.avdelningsskötare

Mobiltelefon: +358 40 804 5134

Ta en titt också på dessa