Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Förlossningssalarna, avdelningen för samvård och avdelningen för patienter med kvinnosjukdomar finns alla på avdelning 3. På avdelningen vårdar man kvinnor i alla skeden av graviditeten och vid förlossning och samvård. På vårdavdelningen vårdas dessutom patienter i olika åldrar med kvinnosjukdomar som kräver specialsjukvård.

Förlossning

I förlossningens öppningsskede beaktar vi föderskornas individuella behov. Föderskorna kan använda olika naturenliga smärtlindringsmetoder, t.ex. varma omslag, badkar, akupunktur, en hängande lina (manipura). Alternativt kan de röra på sig enligt hur det känns. Föderskorna har också dygnet runt tillgång till olika medicinska smärtlindringsmetoder: värkmediciner, lustgas, livmoderhals-, pudendal-, epidural- och ryggbedövning. Mellersta Österbottens centralsjukhus erbjuder också vattenförlossning.

På samvårdsavdelningen finns två personers rum som används flexibelt också som familjerum. Föderskorna skrivs ut från sjukhuset efter individuellt behov, vanligtvis efter 2-3 dagar.

Samvård

På förlossningsavdelningen gör barnmorskorna och barnskötarna yrkesövergripande samarbete med förlossnings- och barnläkarna.

På förlossningsavdelningen är babyn hos sin mamma/sina föräldrar dygnet runt. För att stöda familje-barnrelationen skiljs inte babyn och föräldrarna åt. Samvård stöder tidig växelverkan och hjälper föräldrarna att lära sig förstå barnets behov och att tillgodose dem. Familjerna får stöd och handledning i fråga om babyns vård och amning. På förlossningsavdelningen uppmuntrar vi till full amning. När babyn är hela tiden hos mamman är det möjligt att amma när babyn behöver det. Mer information om amning finns på adressen imetys.fi/pa-svenska. Målet är att varje familj åker hem med en trygg känsla och med tillförsikt.

En barnläkare undersöker alla bäbisar innan de åker hem. Före utskrivningen diskuterar man förlossningen och barnsängstiden och ger skriftliga anvisningar om hemvård.

Mellersta Österbottens centralsjukhus erbjuder möjlighet till förlossning med kort eftervård. Det betyder att mamman och barnet kan åka hem tidigare om mamman så vill och om kriterierna för utskrivning uppfylls. Mamman och barnet kommer i så fall tillbaka till barnmorskepolikliniken för kontroll 2-4 dygn efter att de åkt hem.

Besök

En symtomfri partner/stödperson kan besöka avdelningen under besökstiden kl. 10-19.

Syskonen till en nyfödd baby kan besöka avdelningen under besökstiderna kl. 14-15 och 18-19.

I rum med två personer ber vi beakta den andras integritetsskydd och möjlighet till vila. Om du har snuva eller är annars sjuk, kan du inte komma på besök.

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Jessica Wikblad

Avdelningsskötare

Mobiltelefon: +358 40 653 4404

Charlotta Frostdahl

Överläkare

Mobiltelefon: +358 40 653 4313

Arja Vähäsöyrinki

Bitr.avdelningsskötare

Mobiltelefon: +358 40 653 4013

Arja Sutinen-Herranen

Avdelningsskötare

Mobiltelefon: +358 40 653 4010

Jari Johansson

Överläkare

Mobiltelefon: +358 40 653 4349

Ta en titt också på dessa