Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Syftet med en hälsoundersökning inför uppbåd är att fastställa den uppbådspliktigas tjänsteduglighetsklass. Målet är dessutom att identifiera och beakta eventuella riskfaktorer i fråga om hälsotillståndet.

Om din hemkommun är i Soites område kan du boka tid direkt hos hälsovårdaren vid din läroanstalt.  Med Soites område avses Karleby, Lestijokidalen och Perho ådal. Om du bor i någon annan kommun, kan du boka tid hos hälsovårdscentralen i din egen kommun. 

Du kan boka tid till en hälsoundersökning före uppbåd när du fått brevet om uppbåd. Ett friskintyg för ungdomar befriar dig inte från hälsoundersökningen inför uppbåd. Om du har ett intyg från en specialistläkare, ta det med dig till hälsoundersökningen inför uppbåd och till uppbådet.

Inför uppbåd är att fastställa den uppbådspliktigas tjänsteduglighetsklass. Målet är dessutom att identifiera och beakta eventuella riskfaktorer i fråga om hälsotillståndet. Hälsoundersökningen består av två delar: undersökningen utförs av en skötare och en läkare. Sammanlagt har det reserverats ungefär 40 minuter för undersökningen. 

Eventuell avbokning av tid ska göras senast dagen före undersökningen.

Kom ihåg att ta med till undersökningen:

  • försvarsmaktens formulär ”Frågeformulär för beväringstjänst och utredning av hälsotillstånd” som du fått med kallelsebrevet. Formuläret ska vara ifyllt
  • Ett identitetsbevis
  • Eventuella handlingar gällande ditt hälsotillstånd, till exempel journal- och undersökningssammanfattningar från specialsjukvården eller en privat läkarstation
  • Om du använder glasögon/kontaktlinser, var förberedd på att synen kontrolleras både med och utan glasögon/kontaktlinser. Observera att du ska vara utan kontaktlinser i 3-4 timmar före synkontrollen.

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Om din hemkommun är i Soites område kan du boka tid direkt hos hälsovårdaren vid din läroanstalt. Med Soites område avses Karleby, Lestijokidalen och Perho ådal. Om du bor i någon annan kommun, kan du boka tid hos hälsovårdscentralen i din egen kommun.

För verksamheten ansvarar

Anu Vähärautio

Ansvarsområdeschef

Telefon: +358 40 806 5791

Ta en titt också på dessa