Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Olika undersökningar och screeningar

Massundersökningar för screening av cancer i livmoderhalsen görs enligt åldersgrupp för 30-, 35-, 40-, 45-, 50-, 55-,  60- och 65-åringarna. Den personliga kallelsen och undersökningsresultatet sänds hem till dem som varit på undersökning. Screeningsproven tas på preventivrådgivningarna.

Kunden ska själv boka tid för screening enligt anvisningarna i kallelsen. I samband med tagning av cellprovet ges handledning för hur man själv kan undersöka sina bröst.

Undersökningsresultaten är klara cirka 8 veckor efter att provet tagits och resultatet sänds hem till klienten. Undersökningen är avgiftsfri för klienten. Enligt forskning är screeningar ett effektivt sätt att undvika cancer i livmoderhalsen. Vi hoppas att så många som möjligt deltar i screeningar.

Bröstcancerscreeningar genomförs vartannat år för kvinnor i åldern 50-69. Det skickas en personlig kallelse till screeningsundersökningen och i kallelsen finns även anvisningar för hur undersökningstiden kan ändras. Undersökningsbesöket är avgiftsfritt.

Bröstcancerscreeningarna görs på Unilabs vid köpcentret Kallestorg i Karleby.

Screeningen av tarmcancer baserar sig på ett avföringsprov som patienten tar själv hemma. Screeningen är avgiftsfri och patienten får en personlig kallelse till den. Med kallelsen får mottagaren ett test och anvisningar för testet samt anvisningar för hur provet skickas för undersökning.

Screeningscentret tar emot provet, tolkar testerna och skickar svaret per brev. De personer i vars avföringsprov det hittas blod hänvisas till hälsovårdscentralen för fortsatta undersökningar. Som fortsatt undersökning görs en fullständig endoskopisk undersökning av tarmarna (kolonoskopi). Om det upptäcks dolt blod i avföringen är orsaken till det oftast hemorrojder, inflammation i tarmen eller godartade polyper.

Tidpunkten för screening

Screening av bröstcancer och tarmcancer sker enligt personlig kallelse. I kallelsen finns också anvisningar för ändring av tid.

Massundersökningar för screening av cancer i livmoderhalsen görs enligt åldersgrupp för 30-, 35-, 40-, 45-, 50-, 55- och 60-åringarna. Den personliga kallelsen och undersökningsresultatet sänds hem till dem som varit på undersökning. Screeningsproven tas på preventivrådgivningarna.

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Patienten får en personlig kallelse.

Ta en titt också på dessa