Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

MDFT (på engelska Multidimensional family therapy) dvs. mångformigt familjeterapeutiskt arbetssätt är en intensiv familjeterapeutisk metod för att hjälpa unga och deras familjer.

Det centrala målet är att interaktionen mellan den unga och föräldrarna blir mer konstruktiv. Ett centralt mål är också att de nya handlingsmodellerna integreras i familjens vardag. Man uppnår detta genom tätt samarbete med alla personer och aktörer som är viktiga ur den unga personens perspektiv. Det kan t.ex. vara fråga om skolan, ungdomspsykiatrin och barnskyddet. Förändringen måste ske överallt där problem framkommit. Då orsakerna till den ungas problem är mångfaldiga måste man i arbetet ta itu med alla olika livsområden samtidigt. Ungdomar som brottas med flera olika problem gagnas av det intensiva arbetssättet.

Inom MDFT arbetar en MDFT-anställd i den ungas och familjens vardag och övervakar hur arbetet framskrider. Familjen behöver inte kontakta flera olika aktörer utan den anställda ser till att arbetet framskrider på alla nivåer.

För verksamheten ansvarar

Johanna Alatalo

Socialarbetare

Mobiltelefon: +358 40 804 3683

Heidi Heinonen

Socialhandledare/MDFT-familjeterapeut

Mobiltelefon: +358 44 780 9468

Nico Jäväjä

Tf serviceområdeschef

Telefon: +358 40 653 4077

Ta en titt också på dessa