Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Den neuropsykiatriska arbetsgruppen, “nepsy-teamet” verkar som en del av Soites poliklinik för barn och ungdomar. Man kommer till undersökningar med remiss från en läkare eller som intern konsultationsbegäran på sjukhuset

I Nepsy-teamet arbetar en yrkesövergripande arbetsgrupp med en läkare, psykolog, ergoterapeut, rehabiliteringsplanerare och rehabiliteringshandledare.

Målet för arbetsgruppen är att:

  • koordinera undersökningar och vård av neuropsykiatriska störningar
  • erbjuda föräldrahandledning och lättillgänglig service för familjer
  • erbjuda konsultation i skolor och daghem

Nepsy-teamet fungerar i samarbete med andra hälso- och sjukvårdstjänster för barn och ungdomar (t.ex. skolor, skolhälsovården, familjerådgivningarna) och erbjuder vid behov konsultationer och andra tjänster i barnets närmiljö.

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Kaisa Vapola

Ansvarsområdeschef/tf avdelningsskötare

Mobiltelefon: +358 40 804 3909

Nico Jäväjä

Tf serviceområdeschef

Telefon: +358 40 653 4077

Ta en titt också på dessa