Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Polikliniken för cancersjukdomar och hematologi

Polikliniken för cancersjukdomar och hematologi är en tidsbokningspoliklinik som producerar öppenvårdstjänster. Patienterna kommer till polikliniken med remiss från en läkare eller utifrån en konsultationsbegäran för bedömning av fortsatt behandling av cancer eller blodsjukdom.

På polikliniken behandlas alla cancertyper och blodsjukdomar och vårdas patienter i olika åldrar, från unga vuxna till seniorer. När det gäller ovanliga cancertyper samarbetar vi med universitetssjukhusen.

På polikliniken arbetar tre specialister i cancersjukdomar, en specialist i blodsjukdomar samt vårdpersonal. Tack vare detta kommer patienter snabbt för bedömning av fortsatt behandling. Behandlingarna av olika sjukdomar kan inledas snabbt på villkor att de undersökningar som behövs för beslutsfattandet har gjorts.

På polikliniken kan arbeta läkare under specialistutbildning. Vi fungerar också som utbildningsställe för studerande. En patients mottagning kan bestå av ett möte med flera olika arbetstagare (läkare, sjukskötare, fysioterapeut, socialarbetare) och det reserveras tid separat för varje besök.

För att trygga en säker behandling är det önskvärt att patienten har en närstående med dig på mottagningen. Detta är särskilt viktigt i fråga om äldre och/eller minnessjuka patienter. Om patienten bor på vårdinrättning är det bra att ha de senaste vårduppgifterna med sig. I kallelsebrevet ber man patienten fylla i en blankett om bland annat de läkemedel som är i bruk.

Läkemedelsbehandlingar genomförs huvudsakligen polikliniskt i poliklinikens vårdrum. När behandlingen är över får patienten åka hem med anvisningar om den fortsatta behandlingen. Vissa läkemedelsbehandlingar kräver att patienten stannar en eller två nätter på vårdavdelning. En del läkemedelsbehandlingar sker hemma med stöd av handledning (s.k. tablettbehandlingar).

Strålbehandling ges huvudsakligen på Uleåborgs universitetssjukhus och Vasa centralsjukhus. Vårdstället väljs i samarbete med patienten.

Uppföljningen efter cancerbehandlingen planeras individuellt.

Samarbete

En cancersjukdom och tillfrisknandet från den påverkar många områden i livet. Den medför ett behov av att anpassa sig till en livssituation som på många sätt är annorlunda än före insjuknandet. Förutom medicinsk behandling satsar vi därför på polikliniken på handledning för patienten och hens anhöriga. Våra etiska värden är humanitet, individualitet samt patientens trygghetskänsla.

Poliklinikens arbetssätt är yrkesövergripande och vi gör nära samarbete med andra specialiteter. Beroende på patient och enligt överenskommelse med hen samarbetar vi även med hälsocentralerna (hemsjukvård, rehabilitering) och företagshälsovården (att återvända till arbetet och bedömning av arbetsförmågan). Vi gör utlåtanden till FPA (läkemedelsersättningar, sjukledighet, rehabilitering, vårdbidrag) samt olika intyg på patientens begäran.

Respons

Respons är viktig för oss och du kan ge respons muntligt och skriftligt, också via webbplatsen:

Kontakta poliklinikens sekreterare i ärenden som gäller tidsbokningar.

Uträttande av ärenden per telefon

Du kan lämna sekreteraren en begäran om att bli uppringd mån-tors kl. 7-14 och fre kl. 7-13. Vi ringer dig då senast följande vardag.

Avbokning av bokad tid

Om du får förhinder och behöver avboka en tid som reserverats för dig, meddela oss snarast möjligt. Tidsbokningar ska avbokas minst en vardag före den bokade tiden. Det tas ut en avgift för en tid som inte avbokats.

Du kan avboka din polikliniktid digitalt via DigiSoite:

Information om tjänsten

Polikliniken är en tidsbokningspoliklinik dit patienterna kommer med läkarremiss eller utifrån en konsultationsbegäran för bedömning av fortsatt behandling.

Läkemedelsbehandlingar genomförs huvudsakligen polikliniskt i poliklinikens vårdrum. När behandlingen är över får patienten åka hem med anvisningar om den fortsatta behandlingen. Vissa läkemedelsbehandlingar kräver att patienten stannar en eller två nätter på vårdavdelning. En del läkemedelsbehandlingar sker hemma med stöd av handledning (s.k. tablettbehandlingar).

Strålbehandling ges huvudsakligen på Uleåborgs universitetssjukhus och Vasa centralsjukhus. Vårdstället väljs i samarbete med patienten.

Uppföljningen efter cancerbehandlingen planeras individuellt.

För verksamheten ansvarar

Kaija Sorvoja

Bitr.avdelningsskötare

Mobiltelefon: +358 40 653 4021

Kaisu Johansson

Överläkare

Mobiltelefon: +358 40 653 4006

Niina Parpala

Serviceområdeschef/ansvarsområdeschef

Mobiltelefon: +358 40 653 4091

Uträtta ärenden digitalt

Ta en titt också på dessa