Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

På dialys- och njurenheten vårdas alla patienter som har en njursjukdom i Soites område. För vården ansvarar en läkare som är specialiserad i njursjukdomar samt sjukskötare som utbildats i njursjukdomar. För att komma för vård krävs antingen remiss från en hälsocentralläkare eller en konsultation från en annan specialitet inom sjukhuset.

På dialys- och njurenheten finns 10 + 2 behandlingsplatser för hemodialys, och den är öppen sex dagar i veckan. Vi vårdar både vuxna och barn.

Vi verkar inom samma ansvarsområde som intensivvårdsavdelningen. En del av intensivvårdsavdelningens personal arbetar även på dialysavdelningen.

Njurpolikliniken

På njurpolikliniken behandlas alla njursjukdomar. Polikliniken besöks av bl.a. predialyspatienter (när inledandet av den aktiva behandlingen närmar sig), peritonealdialyspatienter samt patienter som genomgått en njurtransplantation. Patienterna kan gå på uppföljning på njurpolikliniken i flera år innan den eventuella dialysen, dvs. behandlingen med en konstgjord njure, inleds.

Dialysavdelningen

På dialysavdelningen ger man handledning för dialys som genom bukhinnan, dvs. peritonealdialys så att patienterna kan behandla sig självständigt. Det installeras en permanent kateter i bukhålan på patienten och via den byts vätskan 4-5 gånger om dagen. Den här behandlingen utför patienten själv hemma och besöker läkarmottagningen på njurpolikliniken en gång i månaden. Assisterad peritonealdialys är ett alternativ om patienten inte kan utföra dialyserna själv. Då försöker man ordna assisterad peritonealdialys genom att utbilda öppenvårdens personal. Uppföljningen av vården samt handledningen sker via njurenheten.

På dialysavdelningen görs även behandling där blodet renas med hjälp av en dialysmaskin, dvs. hemodialys. Då kommer patienterna till behandling 2-3 gånger i veckan och åker hem efter behandlingen. Tack vare samarbete och utbildning på hälsocentraler och inom hemsjukvården kan äldre dialyspatienter bo hemma, på hälsocentralen i sin hemkommun eller vid någon annan vårdenhet nära sina anhöriga. 

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Ann-Catrin Jakobsson

Avdelningsöverläkare

Mobiltelefon: +358 40 653 4348

Ulrica Kujansivu

Överläkare, ansvarsområdeschef

Ta en titt också på dessa