Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Enheten för förebyggande av infektioner försöker skapa praxis och rekommendationer för förebyggande av infektioner och epidemier. Till verksamheten hör bland annat att utarbeta anvisningar och ordna utbildning för personalen. Dessutom följer enheten upp infektioner i samband med vård samt informerar om infektioner.

Enhetens infektionsläkare arbetar också på infektionspolikliniken som hör till inremedicinska polikliniken.

Uträttande av ärenden per telefon

Hur samarbetspartner kan ta kontakt

Samarbetspartner och organisationer (till exempel skolor, småbarnspedagogiken, kommuner och andra välfärdsområden) kan kontakta enheten för förebyggande av infektioner per e-post:
infektioidentorjunta(at)soite.fi

Patientärenden kan inte skötas per e-post.

För verksamheten ansvarar

Marko Rahkonen

Ansvarsområdeschef/infektionsöverläkare

Ta en titt också på dessa