Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Endokrinologiska polikliniken är en tidsbokningspoliklinik. Det krävs en läkarremiss för att komma för vård på polikliniken.

Diabetesskötare

Till diabetesskötarens uppgifter hör planering av vård samt vägledning och uppföljning. Vägledning ges både som individuell handledning och grupphandledning för avdelningarnas och poliklinikernas patienter och deras anhöriga. Vid den endokrinologiska polikliniken sköts de diabetespatienter som har en remiss till centralsjukhuset.

Kontaktuppgifterna för diabetesskötare vid hälsostationerna finns på expertsjukskötarnas sida.

Näringsterapeut

Näringsterapeuten ger både individuell handledning och grupphandledning för avdelningarnas och poliklinikernas patienter och deras anhöriga.

Näringsterapi är en del av patientens helhetsvård. Målet med terapin är att förebygga och behandla sjukdomar med hjälp av rätt slags näring. Ett gott nutritionstillstånd förbättrar livskvaliteten, minskar komplikationer och gör att patienten återhämtar sig snabbare efter en sjukdom eller ett ingrepp.

Fotterapeut

Fotterapeuten fungerar som sakkunnig i fråga om olika förändringar och funktionsstörningar på fötterna och behandlar dem vid behov. Syftet med fotterapi är att förebygga fotproblem samt att bevara och främja fotens goda funktion.

Uträttande av ärenden per telefon

Du kan också lämna en begäran om att bli uppringd. Vi ringer dig i så fall senast följande vardag.

För verksamheten ansvarar

Jan Henell

Överläkare

Telefon: +358 40 653 4045

Niina Parpala

Serviceområdeschef/ansvarsområdeschef

Mobiltelefon: +358 40 653 4091

Janne Kemppainen

Specialläkare

Joni Klemola

Specialläkare

Kati Nynäs

Näringsterapeut

Mobiltelefon: +358 44 730 7963

Minna Nykänen

Näringsterapeut

Mobiltelefon: +358 40 653 4443

Uträtta ärenden digitalt

Ta en titt också på dessa