Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Besöksuppgifter

Mariegatan 28
67200 Karleby
Lisätiedot:
Endokrinologiska polikliniken, Karleby hälsocentral

Servicetider

måndag–torsdag 08:00–16:00
fredag 08:00–14:00

Tjänsterna som servicestället erbjuder