Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Avdelning 9 ansvarar för avdelningsvård och undersökning av bland annat patienter med lung- och infektionssjukdomar samt reumatologiska, hematologiska, endokrinologiska och nefrologiska sjukdomar. Vi vårdar även andra patienter som behöver specialsjukvård. På vårdavdelningen finns 20 vårdplatser. Dessutom har avdelningen två isoleringsrum med undertryck/övertryck.

Patienterna kommer till avdelningen från jourpolikliniken, från andra avdelningar och sjukhus eller med remiss från en specialist. Patienterna kommer för undersökningar och vård som kräver att patienten är på vårdavdelning. På avdelningen finns ett övervakningsrum med tre vårdplatser för patienter som behöver andningsstöd eller effektiviserad övervakning.

På avdelningen arbetar specialister i inre medicin och lungsjukdomar, läkare under specialistutbildning samt vårdpersonal.         

Besök

På centralsjukhusets avdelningar tillåts 2-3 besökare åt gången. Kom på besök bara om du är frisk. Besökare ska vara noga med handhygienen.

Besökstider

Besökstid varje dag kl. 14.00-15.00 och kl. 18.00-19.00.

Du kan komma överens om besök med avdelningens personal.

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Nina Kleimola

Avdelningsöverläkare

Niina Parpala

Serviceområdeschef/ansvarsområdeschef

Mobiltelefon: +358 40 653 4091

Juha Kivistö

Serviceförman

Telefon: +358 40 804 2856

Ta en titt också på dessa