Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Utvecklingspolikliniken

I verksamheten betonas planering och uppföljning av rehabilitering för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Dessutom betonas tidig rehabilitering och stöd för familjen. Det långsiktiga målet för arbetet är ett vuxenliv som är så självständigt som möjligt. Livet ska i så hög grad som möjligt basera sig på egna val. En annan tyngdpunkt är att hjälpa vid kriser samt vid problem i fråga om beteendet hos personer i olika åldrar.

I fråga om vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning är det i första hand basservicen inom handikapptjänsterna som ansvarar för specialomsorgernas tjänster. Utvecklingspoliklinikens tjänster ordnas vid behov på basis av kontakt av handikapptjänsternas socialarbetare och när man kommer separat överens om en fortsatt plan. De allmänna social- och hälsovårdstjänsterna är primära.

På utvecklingspolikliniken arbetar en läkare, en köptjänstläkare, en psykolog, en socialarbetare, en rehabiliteringsplanerare och en ergoterapeut.

Plan för egenkontroll:

Tjänsterna:

  • individuella bedömningar av funktionsnivå och kartläggning av familjers servicebehov
  • utarbetande av rehabiliteringsplan tillsammans med klient, anhöriga och andra samarbetsinstanser
  • nätverksarbete
  • handledning vid och uppföljning av rehabiliteringen
  • hjälp i situationer som har att göra med intellektuell funktionsnedsättning
  • hänvisning till den service som behövs
  • regional informering

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Veronica Joskitt

Serviceområdeschef

Telefon: +358 50 555 0706

Anu Silvasti

Närvårdare

Telefon: +358 44 780 9659

Ta en titt också på dessa