Flytta dig till innehållet

Besöksuppgifter

Mariegatan 16 A
67200 Karleby
Lisätiedot:
Maria-Katarina-huset

Servicetider

måndag–torsdag 08:00–15:00
fredag 08:00–13:00

Övriga kontaktuppgifter

Uträttande av ärenden per telefon

Tjänsterna som servicestället erbjuder