Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

På kirurgiska avdelningen 10 opereras och vårdas patienter inom följande specialiteter:

  • gastroenterologi (operationer inne i bukhålan)
  • endokrin kirurgi (huvudsakligen sköldkörtelkirurgi)
  • bröstkörtelkirurgi (huvudsakligen bröstcancer)
  • plastikkirurgi
  • urologi
  • thoraxkirurgi (kirurgi i brösthålan)
  • blodkärlskirurgi (huvudsakligen förträngningar i benen och halsartärerna)

Vårdplanerarna ger operationstid för patienterna. Målet i fråga om operationstiderna är att förverkliga vårdgarantin. De patienter som kommer för en planerad operation och behöver undersökningar och förberedelser före operationen kallas till ett dagsbesök till kirurgiska polikliniken. Under besöket försäkrar man sig om att patienten lämpar sig för operationen. När det gäller andra planerade operationer intervjuas patienterna per telefon några dagar före operationen. Samtidigt ges handledning.

Operationspatienter kommer i regel direkt till operationsavdelningen på operationsdagens morgon och flyttas till avdelningen efter operationen. Avdelningen har 28 vårdplatser.

Patientgrupper

Gastroenterologisk kirurgi

Inom gastroenterologi behandlas en del av bukhålans kirurgiska sjukdomar. Det är fråga om gall- och bukspottskörtelinflammationer, blödningar och inflammationer i matsmältningskanalen samt cancer i mag-tarmkanalen.

Det viktigaste utvecklingsområdet inom gastroenterologisk kirurgi är titthålskirurgi. Den används rutinmässigt inom gall- och antirefluxkirurgi samt vid behandling av återkommande ljumskbråck eller ljumskbråck på båda sidorna.

Endokrin kirurgi

De vanligaste patientgrupperna inom endokrin kirurgi är patienter som har en förstorad sköldkörtel eller sköldkörtelcancer.

Plastikkirurgi

Huvudsakliga patientgrupper inom plastikkirurgi är patienter som har melanom och bensår eller som behöver rekonstruktion eller förminskning av bröstkörteln eller operation på grund av brännskador.

Thorax- och blodkärlskirurgi

De största patientgrupperna inom thorax- och blodkärlskirurgi är patienter som har förträngningar i benen eller halsartärerna, blodkärlskomplikationer på grund av diabetes eller lungcancer. Inom lungkirurgin görs största delen av operationerna som titthålskirurgi. De viktigaste ingreppen är lungbiopsier, behandling av pneumothorax (lungkollaps) och lungcanceroperationer.

Besök

På centralsjukhusets avdelningar tillåts 2-3 besökare åt gången. Kom på besök bara om du är frisk. Besökare ska vara noga med handhygienen.

Besökstider

Besökstid varje dag kl. 14.00-15.00 och kl. 18.00-19.00.

Du kan komma överens om besök med avdelningens personal.

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Niina Parpala

Serviceområdeschef/ansvarsområdeschef

Mobiltelefon: +358 40 653 4091

Hilkka Herlevi

Bitr.avdelningsskötare

Telefon: +358 40 653 4321

Misa Kokkonen

Avdelningsöverläkare

Ta en titt också på dessa