Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Till kvinnokliniken hör följande enheter:

På kvinnokliniken erbjuds högklassig och tidsenlig vård för kvinnor i alla skeden av livet. Vården är yrkesövergripande och vi samarbetar också med anhöriga.

Största delen av patienterna med kvinnosjukdomar är operationspatienter. De vanligaste operationerna är att avlägsna livmodern med olika tekniker, att korrigera livmoderframfall, att korrigera urininkontinens samt operationer i äggstockarna. En del av operationerna görs dagkirurgiskt utan vård på avdelning. Ungefär hälften av patienterna skrivs ut direkt från operationsavdelningen/uppvakningen antingen på operationsdagen eller följande morgon.

Klinikerna

Barnmorskepolikliniken har öppet vardagar och är en del av kvinnokliniken. På barnmorskepolikliniken vårdas bland annat patienter som lider av förlossningsrädsla och ordnas förlossningsförberedelse. Dessutom verkar sjukhusets amningspoliklinik på barnmorskepolikliniken. En hälsovårdare eller läkare kan göra en remiss till barnmorskepolikliniken.

Om mamman och bäbisen åkt hem mindre än 48 timmar från förlossningen (förlossning med kort eftervård) kommer mamman och barnet till barnmorskepolikliniken för kontroll några dagar efter att de åkt hem.

Barnmorskepolikliniken verkar i samarbete med barnens hemsjukhus.

Mödrapolikliniken är en del av kvinnokliniken och har öppet vardagar som tidsboknings- och jourpoliklinik. På polikliniken används modern ultraljudsapparatur för att göra strukturella ultraljudsundersökningar och andra ultraljudsundersökningar av fostret under graviditeten. Till polikliniken remitteras gravida kvinnor för undersökningar och uppföljning om de är i behov av specialsjukvård. Patienter kan remitteras av hälsovårdare och läkare.

De vanligaste problemen som behandlas inom kvinnosjukdomar är blödningsproblem, gynekologiska orsaker till magsmärtor, framfall, urininkontinens och ärenden förknippade med familjeplanering. På polikliniken görs också aborter. Om du överväger abort, kontakta polikliniken för kvinnosjukdomar.

Polikliniken för kvinnosjukdomar verkar på vardagar som en remiss- och jourpoliklinik. Patienter som behöver specialsjukvård kommer till polikliniken med remiss huvudsakligen från hälsocentral- och privatläkare.

På polikliniken finns en gynekologisk mottagning och en special- och ingreppspoliklinik.

På urogynekologiska polikliniken undersöks och handleds patienter med urininkontinens och görs planering av operationer. 

På infertilitetspolikliniken planeras och genomförs vård i samarbete med olika barnlöshetskliniker. På polikliniken görs också uppföljning till exempel för patienter med endometrios.

På onkologiska polikliniken genomförs behandling och uppföljning av gynekologiska cancersjukdomar i enlighet med nivåstruktureringen av specialsjukvården.

På ingreppspolikliniken görs mångsidigt med mindre ingrepp under lokalbedövning.

På polikliniken för kvinnosjukdomar finns också en sexualterapeuts mottagning.

På polikliniken verkar dessutom ett stödcenter för personer som utsatts för sexuellt våld, det så kallade seri-stödcentret.

Uträttande av ärenden per telefon

Avbokning av bokad tid

Om du får förhinder och behöver avboka en tid som reserverats för dig, meddela oss snarast möjligt. Tidsbokningar ska avbokas minst en vardag före den bokade tiden. Det tas ut en avgift för en tid som inte avbokats.

Du kan avboka din polikliniktid digitalt via DigiSoite:

För verksamheten ansvarar

Charlotta Frostdahl

Överläkare

Mobiltelefon: +358 40 653 4313

Jessica Wikblad

Avdelningsskötare

Mobiltelefon: +358 40 653 4404

Arja Vähäsöyrinki

Bitr.avdelningsskötare

Mobiltelefon: +358 40 653 4013

Arja Sutinen-Herranen

Avdelningsskötare

Mobiltelefon: +358 40 653 4010

Jari Johansson

Överläkare

Mobiltelefon: +358 40 653 4349

Uträtta ärenden digitalt

Ta en titt också på dessa