Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

De vanligaste neurologiska symptomen är epileptiska anfall och andra anfall med medvetanderubbningar, huvudvärk och många nervrelaterade smärttillstånd. Till de vanligaste symptomen hör också förlamningar, darrning, ofrivilliga rörelser, talrubbningar, hjärnrelaterade rubbningar i sinnesfunktionerna och gestaltning samt minnesrubbningar.

De mest betydande neurologiska sjukdomarna är:

  • störningar i hjärnans blodcirkulation
  • epilepsier
  • Parkinsons sjukdom
  • MS
  • tumörer i nervsystemet 
  • inklämning av nervroten eller inklämning i det perifera nervsystemet
  • många sjukdomar i det perifera nervsystemet och muskulaturen
  • hjärnsjukdomar som leder till demens, t.ex. Alzheimers sjukdom.

På neurologiska polikliniken arbetar ett yrkesövergripande vårdteam. I teamet ingår förutom läkare och sjukskötare, en neuropsykolog, talterapeut, ergoterapeut, fysioterapeut och socialarbetare. För att en patient ska kunna komma för vård krävs det en remiss.

Hälften av bedömningarna slutförs under ett enda läkarbesök. Ofta kan undersökningarna genomföras polikliniskt tack vare nya röntgenundersökningsmetoder. Efter det sker den fortsatta vården vid hälsovårdscentralen eller inom företagshälsovården. Informationen om undersökningarna samt de nödvändiga förslagen angående den fortsatta vården skickas till vårdstället.

En del av patienterna som har epilepsi, Parkinsons sjukdom eller MS går på kontroller på neurologiska polikliniken. Detsamma gäller patienter med hjärntumör. Den kroniska neurologiska sjukdomen kräver besök på neurologiska polikliniken t.ex. om anfallsfrihet i fråga om epilepsi inte uppnåtts eller om Parkinsons sjukdom har ett utmanande förlopp eller kräver specialvård.

Uträttande av ärenden per telefon

Avbokning av bokad tid

Om du får förhinder och behöver avboka en tid som reserverats för dig, meddela oss snarast möjligt. Tidsbokningar ska avbokas minst en vardag före den bokade tiden. Det tas ut en avgift för en tid som inte avbokats.

Du kan avboka din polikliniktid digitalt via DigiSoite:

För verksamheten ansvarar

Maria Herronen

Avdelningsskötare

Telefon: +358 40 653 4083

Katja Tuliniemi

Överläkare, serviceområdeschef

Mobiltelefon: +358 40 653 4043

Uträtta ärenden digitalt

Ta en titt också på dessa