Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Patologiska avdelningen består av obduktionsavdelningen och patologiska laboratoriet. På obduktionsavdelningen görs medicinska obduktioner för centralsjukhuset och för hälsocentralerna i Soites område. Vissa undersökningar som kräver specialkompetens och specialteknik köps av Uleåborgs universitetssjukhus patologiska enhet.

Patologiska laboratoriet

På patologiska laboratoriet framställs och undersöks vävnads- och cellprov som tagits på centralsjukhuset. Vävnadsprov är provbitar från huden som till exempel födelsemärken och provbitar som tagits från buken eller tarmar vid endoskopi. Det kan likväl också vara fråga om stora organ som opererats bort som till exempel livmoder, delar av tarmar samt delar som avlägsnats på grund av bröstcancer. Cellprov å sin sida är gynekologiska papa-prov, upphostningsprov, urinprov och prov från luftrören. Det kan också vara fråga om aspirations- och borstprov från buken samt aspirationsprov som man tagit med en smal nål. Dessa finnålsbiopsier kan tas från nästan vilket organ som helst.

Från det erhållna provmaterialet framställs prov på provglas som patologen undersöker med mikroskop. Vid behov begär patologen förutom grundfärgning även en specialfärgning för att kunna identifiera cellförändringen. Patologen ger ett skriftligt utlåtande om fyndet till den vårdande läkaren. Den vårdande läkaren meddelar/berättar i sin tur om fyndet för patienten.

Obduktionsavdelningen

På obduktionsavdelningen finns kylutrymmen för avlidna samt en obduktionssal för obduktioner.

En medicinsk obduktion utförs av sjukhusets patolog, och under semestrarna eventuellt av en vikarie. Målet vid en obduktion är att ta reda på vilken sjukdom som orsakat dödsfallet och eventuellt på vilket sätt. För medicinsk obduktion krävs tillstånd av anhöriga. Patologen ger den vårdande läkaren ett skriftligt utlåtande om obduktionsfynden. Den vårdande läkaren informerar sedan de anhöriga om resultaten. Patologen ger ett preliminärt utlåtande om fynden vanligtvis inom 1-2 dygn. Det slutliga utlåtandet med mikroskopfynd är färdigt efter cirka tre månader.

En rättsmedicinsk obduktion utförs av en rättsläkare. Undersökningen görs i rättsmedicinska enheten vid Uleåborgs universitets diagnostiska institution. En rättsmedicinsk obduktion är en dödsorsaksutredning som förordnas av polismyndigheten. Därför blir de anhöriga inte tillfrågade. En rättsmedicinsk obduktion görs om dödsfallet varit plötsligt och oväntat och den avlidna inte haft någon sjukdom som kunde vara orsaken till dödsfallet. Polisen som förordnat den rättsmedicinska obduktionen meddelar de anhöriga om obduktionsfynden. Det kan ta 1-2 månader innan det slutliga utlåtandet är färdigt.

För begravning krävs begravningstillstånd. Om ingen obduktion görs ges begravningstillståndet av den vårdande läkaren. Efter en medicinsk obduktion ges begravningstillståndet av den vårdande läkaren eller, mer sällan, av patologen. Efter en rättsmedicinsk obduktion är det rättsläkaren som ger begravningstillståndet.

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Timo Paloneva

Ansvarsområdeschef/överläkare

Mobiltelefon: +358 40 014 5531

Ta en titt också på dessa