Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Målet med tandreglering är att erbjuda så många barn och ungdomar som möjligt jämlikt ett välfungerande bett. För att tandreglering ska lyckas krävs det att barnet och föräldrarna förbinder sig långsiktigt till vården.

På tandkliniker följer man i samband med kontroller med hur bettet utvecklas hos barn. Barn hänvisas vid behov till tandregleringsvård. Smärre oregelbundenhet eller smärre utrymmesbrist i tandraderna kräver vanligtvis inte tandreglering.

Tandreglering är specialiserad vård som kan ta flera år. Det finns olika slags tandställningar, både löstagbara och fasta. En löstagbar tandställning ska tas bort när tänderna borstas. Tandställningen bör också rengöras omsorgsfullt dagligen. Den som har en fast tandställning bör komma ihåg att vara extra noggrann med tandborstningen.

Vi önskar att en förälder/vårdnadshavare följer med på barnets tandläkarbesök.

Screeningsundersökningar för skolelever

Alla elever genomgår senast i årskurs 3 en screeningsundersökning för att bedöma behovet av tandreglering, om bettet inte har undersökts tidigare. Ett kallelsebrev skickas hem.

I Karleby är tandregleringsvården i regel centraliserad till tandkliniken på huvudhälsostationen. En del av vården utförs på Storkisbackens tandklinik.

En specialist i tandreglering besöker Lestijokidalen och Perho ådal enligt överenskommelse.

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Alla elever genomgår senast i årskurs 3 en screeningsundersökning för att bedöma behovet av tandreglering, om bettet inte har undersökts tidigare. Ett kallelsebrev skickas hem.

För verksamheten ansvarar

Leila Hagqvist

Ansvarsområdeschef

Mobiltelefon: +358 40 806 5759

E-post: leila.hagqvist@soite.fi

Martti Lilja

Ledande övertandläkare

Mobiltelefon: +358 44 730 7678

Pekka Korhonen

Ansvarig tandläkare

Telefon: +358 40 804 4220

Paula Varila

Serviceförman

Telefon: +358 40 804 5200

Ta en titt också på dessa