Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Målet med en rehabiliteringsperiod är att återställa klientens funktionsförmåga till samma eller en bättre nivå än den var på före insjuknandet och att på så sätt flytta fram behovet av tyngre service.

Det centrala vid hemrehabilitering är klientens motivation och aktivitet och de mål hen själv sätter upp för sin rehabilitering.

Servicens innehåll

  • Medicinering, intravenösa läkemedels- och vätskebehandlingar
  • Sårvård, vård av stoma, handledning i fråga om att vårda stoma, katetervård
  • Blodprov
  • Dagliga kontroller, t.ex. blodtryck, blodsocker, INR
  • Basvård
  • Daglig rehabilitering och ergoterapi
  • Handledning och rådgivning för klient och anhörig
  • Att vid behov ordna stödtjänster och fortsatt vård

Effektiverad hemrehabilitering genomförs med hjälp av ett yrkesövergripande team. Till personalen hör närvårdare, sjukvårdare, fysioterapeuter, en ergoterapeut och en läkare. Vid behov konsulterar man andra sakkunniga, t.ex. specialistläkare, en socialarbetare eller en talterapeut.

Under rehabiliteringsperioden görs 1-4 besök per dag beroende på hur klienten mår. Rehabiliteringsperioden är 1-4 veckor lång.

Besöken görs dagligen mellan kl. 7-21. Vid behov besöker en nattpatrull klienten på natten. Under rehabiliteringsperioden har klienten möjlighet att få ett avgiftsfritt trygghetslarm.

Vårdavgiften

Vårdavgiften är 6 €/dag. Vårdavgiften räknas inte med i avgiftstaket.

Plan för egenkontroll

Bilagor

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Minna Lillkåla

Ansvarsområdeschef/serviceförman

Mobiltelefon: +358 40 806 5708

Ulla Siironen

Serviceområdeschef

Telefon: +358 40 804 3265

Ta en titt också på dessa