Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Uträttande av ärenden per telefon

Att söka sig till vård

Soites barnakut är öppen 24/7, dvs. dygnet runt alla dagar på året.

Patienten kan komma till barnakuten utan remiss av en läkare. Barnets behov av brådskande vård bedöms på basis av kontakten eller på plats.

Barnakutens vård är avgiftsfri för barnet.

Vi erbjuder mutiprofessionell vård för barnet

På Soites barnakut arbetar personal som är insatt i barnens och ungdomarnas social- och hälso- och sjukvårdsfrågor. Barn undersöks och vårdas av ett multiprofessionellt team. Utöver sjukskötare och läkare som specialiserat sig på barnsjukdomar vårdas barnen av sakkunniga inom socialarbetet samt allmänläkare. Sammansättningen i teamet beror på hur barnet mår. 

Soites barnakut fungerar även i samarbete med hälso- och sjukvården för barn och unga (t.ex. rådgivningsverksamheten), vilket gör det möjligt för kompetens för krävande vård att förflyttas mellan olika vårdnivåer.

Information om tjänsten

Patienten kan komma till barnakuten utan remiss av en läkare. Kontakta barnakuten alltid först per telefon innan du kommer till akuten. Barnets behov av brådskande vård bedöms på basis av kontakten eller på plats.

För verksamheten ansvarar

Nico Jäväjä

Tf serviceområdeschef

Telefon: +358 40 653 4077

Ta en titt också på dessa