Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Uträttande av ärenden per telefon

Principen för verksamheten på stödcentret är att offret får helhetsbetonad service från samma ställe. I tjänsterna ingår rättsmedicinsk provtagning, medicinsk vård samt psykiskt stöd för att offret ska återhämta sig från den traumatiska händelsen. Tjänsterna är avgiftsfria för klienten. Det krävs ingen polisanmälan för att en offer ska kunna få vård, men vårdarna hjälper vid behov med att göra en polisanmälan.

Stödcentret är avsett för offer som är 16 år gamla eller äldre oberoende av kön. Om den som utsatts för sexuellt våld är under 18 år gammal är personalen inom hälso- och sjukvården förpliktad enligt lag att göra en barnskyddsanmälan. Vårdpersonalen har tystnadsplikt.

Information om tjänsten

Man kan komma till Seri-stödcentret utan remiss vilken tid på dygnet som helst.

För verksamheten ansvarar

Charlotta Frostdahl

Överläkare

Mobiltelefon: +358 40 653 4313

Ta en titt också på dessa