Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Psykologer kan var till hjälp i många av livets krissituationer eller när man behöver olika bedömningar eller stöd i vardagen. Psykologer kan hjälpa när det behövs:

  • en bedömning av inlärnings- och arbetsförmåga och möjligheterna för rehabilitering
  • stöd förknippat med ett barns eller en ungdoms utveckling och uppfostran
  • stöd i olika krissituationer i livet, problem i mänskliga relationer, psykisk ohälsa eller fysiska sjukdomar
  • möjlighet att fundera på och utveckla egna personliga tanke- och handlingssätt och lära sig att förstå sig själv bättre
  • bedömning och behandling av hjärnrelaterade störningar så som tal-, minnes- och perceptuella funktioner

Till psykologernas centrala arbetsuppgifter hör att göra psykologiska bedömningar och undersökningar, att utföra psykologiska behandlingar och rehabilitering, konsultationer. Dessutom har psykologerna som uppgift att tillföra arbetsgrupper som planerar vård och rehabilitering för klienter sin psykologiska yrkeskunskap. Soites psykologer arbetar inom olika specialiteter i yrkesövergripande arbetsgrupper, både inom socialservicen och inom hälsotjänsterna. Man hänvisas till psykologisk hjälp via de egna serviceprocesserna på olika polikliniker eller i arbetsgrupper.

När du söker hjälp åt dig själv eller din familjemedlem, kan du kontakta Soites psykologtjänster. Om det är fråga om ett barns mentala hälsa kan du kontakta Familje-Luren. Om ärendet gäller mental hälsa i barnfamilj kan du också lämna en begäran om att bli uppringd via Hjälp-knappen. Vid frågor gällande en vuxen persons mentala hälsa kan du kontakta vuxenpsykiatriska rådgivnings- och bedömningstelefonen. I nödfall kontakta jourhjälpsnumret 116 117 eller socialjouren.

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Om det är fråga om ett barns mentala hälsa kan du kontakta Familje-Luren. Om ärendet gäller mental hälsa i barnfamilj kan du också lämna en begäran om att bli uppringd via Hjälp-knappen. Vid frågor gällande en vuxen persons mentala hälsa kan du kontakta vuxenpsykiatriska rådgivnings- och bedömningstelefonen. I nödfall kontakta jourhjälpsnumret eller socialjouren.

För verksamheten ansvarar

Päivi Häggblom

Ansvarsområdeschef, ledande psykolog

Mobiltelefon: +358 44 723 2362

Johanna Puumala

Ansvarsområdeschef, ledande skolpsykolog

Mobiltelefon: +358 40 806 5352

Uträtta ärenden digitalt

Ta en titt också på dessa