Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Servicehandledningen för barnfamiljer kontaktar dig per telefon inom 1-3 vardagar. Om du vill kan du bara fylla i ditt namn och telefonnummer för att bli uppringd. Servicen är avsedd för alla barnfamiljer i Soites område som har minst ett minderårigt barn.

I brådskande kris- och nödsituationer ska du kontakta antingen det allmänna nödnumret 112 eller socialjouren. En barnskyddsanmälan eller en kontakt i enlighet med socialvårdslagen görs till socialjouren eller digitalt via funktionen anmäl din oro.

Obs!

Skriv inte din personbeteckning eller andra sekretessbelagda uppgifter på blanketten.

Hjälp-knappen

Namn

De uppgifter du ger med blanketten behandlas av anställda inom servicehandledning för barnfamiljer i Soite. De uppgifter du lagrat avlägsnas från blanketten när du kontaktats. Nödvändiga uppgifter förknippade med ett klientskap inom socialvården eller hälso- och sjukvården antecknas i socialvårdens eller hälso- och sjukvårdens klientregister. Dataskyddsbeskrivningarna för klientregistren finns på sidan Registren.

Ta en titt också på dessa