Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Enligt lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ska en aktiveringsplan utarbetas i samarbete. Samarbetet görs av välfärdsområden, arbets- och näringsbyrån och den arbetslösa klient som får arbetsmarknadsstöd eller utkomststöd. Aktiveringsplanen är resultatet av denna gemensamma planering och utgångspunkten för de tjänster som ska ordnas.

Den arbetssökande har rätt och skyldighet att delta i utarbetandet av aktiveringsplanen. Man kan be om utarbetande av aktiveringsplan hos samkommunen Soite eller arbets- och näringsbyrån.

Aktiveringsplanen kan innefatta:

  • olika social- och hälsovårdstjänster
  • arbets- och näringsbyråns service som främjar sysselsättningen
  • utbildning och rehabilitering
  • rehabiliterande arbetsverksamhet

Aktiveringsplan för en klient under 25 år

  1. för vilken det utarbetats en sysselsättningsplan och som på grund av arbetslöshet har fått arbetsmarknadsstöd för minst 180 dagar under de senaste 12 kalendermånaderna,
  2. för vilken det utarbetats en sysselsättningsplan och som har fått arbetslöshetsdagpenning under en dagpenningsperiod på 500 dagar, eller
  3. vars huvudsakliga försörjning under de senaste fyra månaderna har grundat sig på utkomststöd som betalats på grund av arbetslöshet.

Aktiveringsplan för en klient som fyllt 25 år 

En aktiveringsplan ska utarbetas för en arbetslös som har fyllt 25 år och för vilken det utarbetats en sysselsättningsplan tidigare och

  1. som efter dagpenningsperioden på 500 dagar har fått arbetsmarknadsstöd för minst 180 dagar på grund av arbetslöshet, eller
  2. vars huvudsakliga försörjning under de senaste 12 månaderna har grundat sig på utkomststöd som betalats ut på grund av arbetslöshet.

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Anu Pippola

Ansvarsområdeschef / ledande socialarbetare

Telefon: +358 40 489 2145

Marja Paananen

Serviceområdeschef

Telefon: +358 40 488 2847

Sinikka Asiala

Socialarbetare

Telefon: +358 40 804 4700

Titta Kolppanen

Socialarbetare

Telefon: +358 40 804 2700

Sirpa Mäkelä

Socialhandledare

Telefon: +358 40 804 3700

Minna Niemistö

Ledande socialarbetare

Telefon: +358 40 804 5700

Ta en titt också på dessa