Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Arbetsverksamhet ordnas 1-4 dagar i veckan 4-8 timmar per dag enligt vad som avtalats. Även platsen för arbetsverksamhet och arbetsuppgifterna planeras individuellt. Till den arbetssökande betalas arbetslöshetsförmån och dessutom ersättning för kostnader 9 € per arbetsverksamhetsdag. Den rehabiliterande arbetsverksamhetens handledare inom Mellersta Österbottens sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen stödjer klienten under hela processen.

Platserna för arbetsverksamhet finns i kommunernas enheter, i föreningar, församlingar och Kokkotyö-stiftelsen eller hos statliga myndigheter/inrättningar. I föreningar ordnas arbetsverksamhet även för grupper.

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Man kan delta i rehabiliterande arbetsverksamhet om man länge varit borta från arbetsmarknaden på grund av arbetslöshet eller av någon annan orsak. Syftet med verksamheten är att:

  • förbättra deltagarnas möjligheter till sysselsättning eller utbildning
  • stärka deltagarnas arbets- och funktionsförmåga
  • förbättra deltagarnas vardags- och livskompetens.

Deltagarna står inte i arbets- eller tjänsteförhållande till den som ordnar verksamheten. Deltagaren får en daglig ersättning för arbetsverksamheten. Myndigheterna utarbetar tillsammans med deltagaren en aktiveringsplan, vars genomförande följs upp.

För verksamheten ansvarar

Anu Pippola

Ansvarsområdeschef / ledande socialarbetare

Telefon: +358 40 489 2145

Marja Paananen

Serviceområdeschef

Telefon: +358 40 488 2847

Ta en titt också på dessa