Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Arbetsverksamhet ordnas 1-4 dagar i veckan 4-8 timmar per dag enligt vad som avtalats. Även platsen för arbetsverksamhet och arbetsuppgifterna planeras individuellt. Till den arbetssökande betalas arbetslöshetsförmån och dessutom ersättning för kostnader 9 € per arbetsverksamhetsdag. Den rehabiliterande arbetsverksamhetens handledare inom Mellersta Österbottens sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen stödjer klienten under hela processen.

Platserna för arbetsverksamhet finns i kommunernas enheter, i föreningar, församlingar och Kokkotyö-stiftelsen eller hos statliga myndigheter/inrättningar. I föreningar ordnas arbetsverksamhet även för grupper.

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Du kan kontakta handledare inom rehabiliterande arbetsverksamhet per telefon.

För verksamheten ansvarar

Anu Pippola

Ansvarsområdeschef / ledande socialarbetare

Telefon: +358 40 489 2145

Marja Paananen

Serviceområdeschef

Telefon: +358 40 488 2847