Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Man ansöker om grundläggande utkomststöd hos FPA. Socialväsendet fattar beslut om behovsprövat kompletterande och förebyggande utkomststöd. Du kan ansöka om behovsprövat utkomststöd samtidigt när du ansöker om grundläggande utkomststöd. FPA överför den behovsprövade delen i ansökningen till kommunen.

Om du har ett gällande beslut om grundläggande utkomststöd, kan du ansöka om behovsprövat utkomststöd direkt hos socialväsendet.

För att du ska kunna ansöka om kompletterande eller förebyggande utkomststöd ska du ha i kraft FPA:s beslut om grundläggande utkomststöd eller ansökningen ska vara anhängiggjord.

Mottagning av ansökan om utkomststöd om du inte har ett gällande beslut om grundläggande utkomststöd:

Utkomststöd är samhällets stöd till enskilda personer och familjer som har behov av ekonomisk hjälp. Det är tänkt som en sista förmån som utbetalas en kort tid, som ett tillägg då övriga inkomster och förmåner inte räcker till.

Man ansöker om det grundläggande utkomststödet från FPA.

Kolla innan du söker om utkomststöd om du kan få till exempel arbetslöshetsförmån eller bostadsbidrag, från FPA och ansök först om dem.

Om du har ett gällande beslut av FPA om grundläggande utkomststöd:

Uträtta ärenden digitalt i Omapalvelu-tjänsten i DigiSoite

Du kan också ansöka om kompletterande eller förebyggande utkomststöd digitalt via Omapalvelu-tjänsten i DigiSoite:

Användningen av Omapalvelu förutsätter identifiering med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

På grund av det kraftigt ökade priset på el blir det möjligt att få hjälp med elutgifterna 2023. Det primära sättet är att söka elavdrag hos Skatteförvaltningen.

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Marja Paananen

Serviceområdeschef

Telefon: +358 40 488 2847

Anu Pippola

Ansvarsområdeschef / ledande socialarbetare

Telefon: +358 40 489 2145

Ta en titt också på dessa