Flytta dig till innehållet

Inledningsvis kartläggs klientens behov av service och vid behov utarbetas en klientplan i samarbete med klienten. Inom vuxensocialarbetet arbetar socialarbetare och socialhandledare, och arbetet omfattar sektorsövergripande samarbete med olika aktörer på basis av klientens behov av service.

Du kan kontakta vuxensocialarbetet t.ex. i följande situationer:

  •   du behöver stöd och handledning i fråga om ekonomiska svårigheter
  •   du behöver stöd i fråga om problem med boende eller livshantering
  •   du behöver stöd i fråga om sysselsättning
  •   du har drabbats av en plötslig kris
  •   du behöver handledning och rådgivning i fråga om socialskyddsförmåner och socialservice

Utkomststöd

Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd som beviljas i sista hand av samhället för personer och familjer som har ekonomiska svårigheter. Det är avsett att vara en tillfällig hjälp eller hjälp som kompletterar andra inkomster och förmåner.

Man ansöker om grundläggande utkomststöd hos FPA. Socialväsendet fattar beslut om behovsprövat kompletterande och förebyggande utkomststöd. Du kan ansöka om behovsprövat utkomststöd samtidigt när du ansöker om grundläggande utkomststöd. FPA överför den behovsprövade delen i ansökningen till kommunen.

Om du har ett gällande beslut om grundläggande utkomststöd, kan du ansöka om behovsprövat utkomststöd direkt hos socialväsendet.

Mottagning av ansökan om utkomststöd om du inte har ett gällande beslut om grundläggande utkomststöd:

Utkomststöd är samhällets stöd tilll enskilda personer och familjer som har behov av ekonomisk hjälp. Det är tänkt som en sista förmån som utbetalas en kort tid, som ett tillägg då övriga inkomster och förmåner inte räcker till.

Man ansöker om det grundläggande utkomststödet från FPA.

Kolla innan du söker om utkomststöd om du kan få till exempel arbetslöshetsförmån eller bostadsbidrag, från FPA och ansök först om dem.

Om du har ett gällande beslut av FPA om grundläggande utkomststöd:

Uträtta ärenden elektroniskt i Omapalvelu-tjänsten i DigiSoite

Du kan också ansöka om kompletterande eller förebyggande utkomststöd elektroniskt via Omapalvelu-tjänsten i DigiSoite:

Användningen av Omapalvelu förutsätter identifiering med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

För att du ska kunna ansöka om kompletterande eller förebyggande utkomststöd ska du ha i kraft FPA:s beslut om grundläggande utkomststöd eller ansökningen ska vara anhängiggjord.

På grund av det kraftigt ökade priset på el blir det möjligt att få hjälp med elutgifterna 2023. Det primära sättet är att söka elavdrag hos Skatteförvaltningen.

Är du fundersam över din ekonomiska situation? Du behöver inte bli ensam med dina ekonomiska bekymmer! Kom till ekonomirådgivningen för att diskutera ekonomiska frågor förtroligt utan tidsbokning. Personer i alla åldrar som har ekonomiska problem eller som bekymrar sig över hur de ska sköta sin ekonomi är välkomna till ekonomirådgivningen. På ekonomirådgivningen kan du diskutera ekonomiska frågor förtroligt utan tidsbokning och, om du vill, också anonymt.

Ekonomirådgivningen betjänar i Företagshuset Evalds lokaler (Ristrandsgatan 1, Karleby, 3:e våningen) tisdag 10.1, 14.2, 14.3, 11.4, 9.5 och 13.6 kl. 12-15.

Under de ovannämnda öppettiderna kan du också ringa ekonomirådgivningen, tfn 040 804 2960. Alternativt kan du lämna en begäran per telefon eller e-post om att bli kontaktad soite.talousneuvola@soite.fi.

Soite anordnar en mångfald gruppaktiviteter med låg tröskel, vars syfte är att stärka de sociala nätverken och delaktigheten för invånarna i området och på så sätt främja välbefinnande, funktionsförmåga och hälsa. Gruppverksamheten organiseras i samarbete med tredje sektorn och församlingarna.

Grupperna är gratis och öppna för alla och deltagande kräver ingen förhandsanmälan eller remiss. På mötena bjuds det på gratis kaffe och tilltugg, och man har möjlighet att samtala med andra deltagare. Det finns också alltid en gruppledare på plats.

Gruppverksamheten med låg tröskel omfattar:

  • Frukost för vuxna på fredagar kl. 8.30–10.00 på Lähetyssoppi (Västra Kyrkogatan 19, Karleby). Allmän socialhandledning finns att få vid behov.
  • Herrgrupp tisdagar kl. 17.00-18.30 i klubblokalen i Lumikko-kvarteret (Ekorrgatan 6B, Karleby, nedre aulan).
  • Damgrupp torsdagar kl. 14.00-15.30 i klubblokalen i Lumikko-kvarteret (Ekorrgatan 6B, Karleby, nedre aulan).
  • Måndagseftermiddagsfika på måndagar kl. 12.00-13.30 i Perho kommunhus (Keskustie 2). Samtal, motion i naturen, gympa, biblioteksbesök osv.
  • Perhos kamratgrupp på torsdagar kl. 18.00-20.00 vid Perhon työpaja (Vehmassuontie 9).

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Anu Pippola

Ansvarsområdeschef / ledande socialarbetare

Telefon: +358 40 489 2145

Marja Paananen

Serviceområdeschef

Telefon: +358 40 488 2847