Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Inledningsvis kartläggs klientens behov av service och vid behov utarbetas en klientplan i samarbete med klienten. Inom vuxensocialarbetet arbetar socialarbetare och socialhandledare, och arbetet omfattar sektorsövergripande samarbete med olika aktörer på basis av klientens behov av service.

Du kan kontakta vuxensocialarbetet t.ex. i följande situationer:

  •   du behöver stöd och handledning i fråga om ekonomiska svårigheter
  •   du behöver stöd i fråga om problem med boende eller livshantering
  •   du behöver stöd i fråga om sysselsättning
  •   du har drabbats av en plötslig kris
  •   du behöver handledning och rådgivning i fråga om socialskyddsförmåner och socialservice

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Marja Paananen

Serviceområdeschef

Telefon: +358 40 488 2847

Anu Pippola

Ansvarsområdeschef / ledande socialarbetare

Telefon: +358 40 489 2145

Ta en titt också på dessa