Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Seniorernas hälsopunkter hjälper och stöder äldre personer så att de kan främja sin hälsa, välbefinnande och funktionsförmåga. Hälsopunkternas verksamhetsformer är rådgivning med låg tröskel och mottagningsverksamhet enligt tidsbeställning samt hälsobesök för 70- och 75-åringar.

Vid hälsopunkterna ges vårdanvisningar och rådgivning i fråga om att upprätthålla den egna hälsan och välbefinnandet samt att främja funktionsförmågan. Vid behov kan en hälsovårdare hänvisa klienten till andra enheter inom social- och hälsovården. Behandlingen av plötsliga sjukdomar hör inte till hälsopunkternas verksamhet.

Du kan också boka tid för vaccinationer till seniorernas hälsopunkt.

Vid hälsopunkten i Karleby och Perho ådal arbetar även hörselvårdens kontaktpersoner. Du kan kontakta hörselvården om du behöver underhåll för din hörapparat eller handledning i att använda en hörapparat.

Verksamheten vid hälsopunkterna är avgiftsfri.

Hälsobesök

Vid hälsobesök för 70- och 75-åringar görs det en mångsidig kartläggning av klientens hälsotillstånd och välbefinnande. Dessutom kartläggs möjligheterna att främja funktionsförmågan och eventuella risker för insjuknande. Man går också igenom resultat från laboratorieundersökningar. Tillsammans med varje klient utarbetas också en individuell plan för välbefinnande. Du får en personlig kallelse till ett hälsobesök.

Fyll i den elektroniska blanketten för patientuppgifter i Egenvårdstjänsten i DigiSoite innan du kommer till ditt hälsobesök:

Alla uppgifter om din hälsa är sekretessbelagda och används bara av hälso- och sjukvårdspersonalen.

Feedback från klienter:

Tack för kallelsen och den helhetsmässiga kartläggningen av mitt hälsotillstånd.

En lugn vårdare som satte sig in i ärendena.

Tack till den mycket trevliga hälsovårdaren. Det var en glädje att samtala med vårdaren. Oj, om ändå alla inom hälsovården var likadana! Jag vågar ta kontakt utan problem om det finns behov. Tack! 

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Seniorer kan ringa eller boka tid vid en hälsopunkt. Deltagande i hälsobesök är frivilligt.

För verksamheten ansvarar

Merja Mäki

Ansvarsområdeschef/serviceförman

Telefon: +358 40 806 5478