Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Vid hälsopunkterna ges vårdanvisningar och rådgivning i fråga om att upprätthålla den egna hälsan och välbefinnandet samt att främja funktionsförmågan. Vid behov kan en hälsovårdare hänvisa klienten till andra enheter inom social- och hälsovården.

Vår verksamhet omfattar bland annat:

  • hälsobesök för 70- och 75-åringar
  • hälsorådgivning/livsstilshandledning
  • vaccinationer
  • hörselundersökningar
  • blodtrycksuppföljning och andra mätningar

Verksamheten vid hälsopunkterna är avgiftsfri.

Hälsobesök

Vid hälsobesök för 70- och 75-åringar görs det en mångsidig kartläggning av klientens hälsotillstånd och välbefinnande. Dessutom kartläggs möjligheterna att främja funktionsförmågan och eventuella risker för insjuknande. Man går också igenom resultat från laboratorieundersökningar. Du får en personlig kallelse till ett hälsobesök.

Fyll i den digitala blanketten för patientuppgifter i Egenvårdstjänsten i DigiSoite innan du kommer till ditt hälsobesök:

Alla uppgifter om din hälsa är sekretessbelagda och används bara av hälso- och sjukvårdspersonalen.

Feedback från klienter:

Tack för kallelsen och den helhetsmässiga kartläggningen av mitt hälsotillstånd.

En lugn vårdare som satte sig in i ärendena.

Tack till den mycket trevliga hälsovårdaren. Det var en glädje att samtala med vårdaren. Oj, om ändå alla inom hälsovården var likadana! Jag vågar ta kontakt utan problem om det finns behov. Tack! 

Uträttande av ärenden per telefon

Seniorernas hälsopunkt Daalia i Karleby har flyttat tillfälligt till centralsjukhusets lokaler på grund av renovering. Kunder kommer till hälsopunkten endast på basis av tidsbokning som gjorts på förhand.

För verksamheten ansvarar

Merja Mäki

Ansvarsområdeschef/serviceförman

Telefon: +358 40 806 5478

Uträtta ärenden digitalt

Ta en titt också på dessa