Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Pilke-gruppen träffas en gång i veckan vid Tervakartano i Karleby. På hösten 2023 har det också startars en Pilke-grupp i Perho ådal, närmare sagt i Vetil.

På våra möten äter vi frukost, utbyter nyheter och spelar spel, pysslar och åker på utflykter och gör andra aktiviteter som Pilkes medlemmar planerar. Pilke-gruppen leds av två Pilke®-instruktörer som är yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Mer information om verksamheten fås av Pilkes handledare per telefon.

Pilke-grupperna arbetar enligt principen om en låg tröskel för deltagande, det vill säga man får komma som man är utan krav på rusmedelsfrihet eller nykterhet. Det betyder att du även kan komma till gruppen berusad. Däremot används inte rusmedel vid Pilke-gruppens möten. Verksamheten är gratis för Pilkes medlemmar.

När en närståendevårdare deltar i gruppen har den vårdbehövande möjlighet att samtidigt delta i rehabiliterande dagverksamhet för äldre.

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Merja Mäki

Ansvarsområdeschef/serviceförman

Telefon: +358 40 806 5478

Ta en titt också på dessa