Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Dagverksamheten är avsedd för hemmaboende äldre personer. Dagverksamheten är målinriktad och förebyggande verksamhet som stödjer funktionsförmågan. Syftet med dagverksamheten är att stödja hemmaboendet och särskilt att hjälpa närståendevårdaren att orka.

Inom dagverksamheten finns olika slags grupper och på olika nivåer. Klienternas funktionsförmåga kan vara begränsad på grund av olika sjukdomar till exempel när det gäller minnet eller rörelseförmågan. Lämplig grupp väljs tillsammans med klienten och klientens behov och önskemål tas i beaktande.

Programmet inom dagverksamheten består av samvaro samt av rehabiliterande verksamhet. Betydelsen av kamratstöd är mycket stor. Dagen kan till exempel bestå av allsång, utomhusvistelse, praktiskt skapande arbete, utflykter eller av diskussion om aktuella ärenden. Dagverksamheten har dessutom ofta besök av olika frivilliga.

Yrkesutbildade inom äldrearbetet sköter om klienternas välbefinnande inom dagverksamheten. En varm humor i vardagen hjälper alla att orka.

Dagverksamheten är öppen vardagar kl. 9-15. För dagverksamheten tas ut en lagstadgad klientavgift. I avgiften ingår frukost, lunch och eftermiddagskaffe.

Kom och trivs i trevligt sällskap!

Plan för egenkontroll (tills vidare tillgänlig på finska):

Att ansöka om plats inom rehabiliterande dagverksamhet

Du kan ansöka om plats inom rehabiliterande dagverksamhet genom att fylla i en ansökning som finns på Soites webbplats:

Respons som klienter gett om dagverksamheten

Kul att komma till, bra gemenskapskänsla.

Glad och livlig atmosfär.

Veckans höjdpunkt.

Bra program och duktiga handledare.

Tack till ledarna. Ni är härliga. Ni kan ert jobb.

Jag vill ge beröm.

Det känns bra att komma till gott sällskap varje torsdag efter ensamma dagar.

Trevlig samvaro, trevliga ledare.

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Heidi Lindqvist

Ansvarsområdeschef/serviceförman

Telefon: +358 40 806 5958

Ta en titt också på dessa