Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Rehabilitering för frontveteraner

Tjänster för frontveteraner erbjuds personer som deltagit i krigen 1939-1945. Hen ska ha ett frontsoldattecken, frontmannatecken eller fronttjänsttecken eller ha deltagit i krigsoperation med ett intyg från krigsarkivet. Mer information om rehabilitering för frontveteraner ges av rehabiliteringssekreteraren.

I fråga om rehabilitering för frontveteraner har prioriteringen förskjutits från institutionell rehabilitering till dag- och hemrehabilitering och annan öppenvårdsrehabilitering. Målet med denna ändring är att alla frontveteraner ska få de rehabiliteringstjänster de behöver. Minst hälften av all rehabilitering ska genomföras som öppenvårdsrehabilitering eller dagrehabilitering.

Gym

Veteraner har också möjlighet att få avgiftsfria tider på gymmen vid verksamhetscentret Furuåsen och servicehuset Kuusikumpu. Mer information ges av Karleby stads idrottsinstruktör.

Veteraner har rätt att lösa ut ett avgiftsfritt gymkort för 3 månader till gymmen vid Lohtajan Maininki i Lochteå och Kälviän Vapaa-ajantalo (fritidshuset) i Kelviå.

Soites delegation för veteranärenden

Soites delegation för veteranärenden sköter och bevakar de i området bosatta veteranernas intressen. Den ansvarar för sin del för högklassigt genomförande av veterantjänster på hela Soites område. Delegationen har sammanträde fyra gånger per år: två gånger under våren och två under hösten. Arbetsgruppen kompletteras vid behov genom att kalla in andra sakkunniga.

Områdets veteranorganisationer har möjlighet att informera arbetsgruppen om aktuella ärenden den borde behandla samt att komma med frågor och utvecklingsförslag. Som kontaktperson fungerar byråsekreterare Kaj Westmark (kaj.westmark@soite.fi).

Medlemmarna i delegationen för veteranärenden besöker gärna lokalföreningar för att presentera Soites veteranverksamhet.

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

I fråga om rehabilitering för frontveteraner har prioriteringen förskjutits från institutionell rehabilitering till dag- och hemrehabilitering och annan öppenvårdsrehabilitering. Målet med denna ändring är att alla frontveteraner ska få de rehabiliteringstjänster de behöver. Minst hälften av all rehabilitering ska genomföras som öppenvårdsrehabilitering eller dagrehabilitering. Mer information om rehabilitering för frontveteraner ges av rehabiliteringssekreteraren.

För verksamheten ansvarar

Merja Mäki

Ansvarsområdeschef/serviceförman

Telefon: +358 40 806 5478

 

Ta en titt också på dessa