Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Avgiftsfria tjänster för frontveteraner erbjuds personer som deltagit i krigen 1939-1945. Hen ska ha ett frontsoldattecken, frontmannatecken eller fronttjänsttecken eller ha deltagit i krigsoperation med ett intyg från krigsarkivet. Service beviljas utgående från behovet. Veteranerna har också rätt till alla andra tjänster som är avsedda för äldre personer.

Veteraner beviljas förutom avgiftsfria tjänster inom hälso- och sjukvården också rätt till avgiftsfri hemvård, hemsjukvård samt till stödtjänster som är förknippade med dessa. Som hemmaboende personer räknas de som bor i eget hem, i hyreslägenhet eller på gemenskapsboende. Veterantjänster som tillhandahålls hemma gäller inte veteraner eller änkor till veteraner som bor vid serviceboende med heldygnsomsorg eller på anstalt.

Veteranernas sjukskötare

Mängden tjänster som beviljas veteraner baserar sig på en bedömning av servicebehovet. En bedömning av servicebehovet överenskommes alltid med veteranernas sjukskötare. Veteranernas sjukskötare fungerar som ansvarsperson för veteranernas tjänster, koordinerar de tjänster en veteran får och ser till att veteranen får de tjänster hen behöver.

Hembesöket som veteranernas sjukskötare gör är avgiftsfritt och frivilligt för klienten. Syftet med hembesök är att stödja boendet hemma med hjälp av olika tjänster. Veteranernas sjukskötare ger mer information om stödtjänster inom Soite och om hemvårdens tjänster. Sjukskötaren ger också mer information om alla tillgängliga tjänster och förmåner som klienten eventuellt har rätt till.

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Merja Mäki

Ansvarsområdeschef/serviceförman

Telefon: +358 40 806 5478

Ta en titt också på dessa