Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Barnet, föräldrarna som överväger att låta barnet adopteras och de som önskar adoptera ett barn bör få rådgivning om adoption både före och efter att adoptionen bekräftas. Adoptionsrådgivning gäller inhemska, internationella och familjeinterna adoptioner. Syftet med adoptionsrådgivning är att skydda barnets bästa.

Adoptionsrådgivning hjälper sökande att bedöma sina förmågor som adoptivföräldrar och förbereda sig för föräldraskap. Rådgivningen avgör om förutsättningarna för adoption finns och om det finns förutsättningar för att komma överens om kontakt mellan barnet och dess tidigare föräldrar.

Adoption är en juridisk handling. Det innebär att föräldrarnas rättigheter och skyldigheter överförs till barnets adoptivföräldrar. Barnet är juridiskt sett i samma ställning som ett biologiskt barn i adoptivfamiljen

Adoptionsrelationen kan inte hävas.

Inom Soite erbjuds adoptionsrådgivning via Rädda Barnen rf.

Adoptionsföräldrar kan få föräldradagpenning då barnet tagits i vård och barnavårdsstöd då barnet blir äldre.

Om du adopterar ett barn från ett annat land, kan du från FPA ansöka om adoptionsbidrag för kostnader som adoptionen innebär.

Information om tjänsten

Kontakta Karleby familjerådgivning per telefon.

För verksamheten ansvarar

Minna Lönnbäck

Serviceområdeschef

Telefon: +358 44 780 9442

Ta en titt också på dessa