Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Ankarmodellen baserar sig på samarbete mellan olika myndigheter. Medlemmarna i teamet gör nära samarbete. Var och en bidrar med sin yrkeskunskap samt stödet och kunnandet i sin organisation. Ankaren verkar i hela Soite-området.

Tack vare ett yrkesövergripande samarbete får klienterna helhetsinriktat och snabbt stöd och handledning från ett ställe.

Soites Ankarteam har sin byrå vid Karleby polisstation. Där behandlar teamet alla brott och brottsliga handlingar som misstänks ha begåtts av under 18 år gamla personer. Dessutom behandlar teamet barnskyddsanmälningar som gjorts av poliser och andra myndigheter och som gäller missbruk eller brottslig verksamhet hos minderåriga.

Ankarteamet träffar den unga och hens vårdnadshavare i ett så tidigt skede som möjligt. Den unga kan då ges ändamålsenligt stöd och vid behov hänvisas till rätt hjälp och stöd. Tveka inte att kontakta ankarteamet om du är orolig för en ung person. Vi söker tillsammans en lösning på situationen.

Läs mer om Ankarens verksamhet:

Du kan också bekanta dig med Ankarteamets verksamhet på Instagram-kontot @ankkurikokkola

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Tveka inte att kontakta ankarteamet om du är orolig för en ung person. Vi söker tillsammans en lösning på situationen.

Uträtta ärenden digitalt

Ta en titt också på dessa