Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Familjearbete är diskussioner och handledning. Man försöker tillsammans komma på sätt att få vardagen att fungera bättre. Dessutom försöker man hitta sätt att lösa problemsituationer i föräldraskapet och omsorgen (det kan t.ex. vara problem med växelverkan, dygnsrytm, gränser och regler, gemensamma aktiviteter). Familjearbete är också handledning i hanteringen av ärenden.

Vid sidan om detta kan man även ha möten i form av aktiviteter. Det kan t.ex. ordnas en utflykt till ett vindskydd eller till en pulkabacke, bowling osv. Yrkespersoner inom familjearbetet kan handleda familjen i gemensamma möjligheter till hobbyutövning, eller individuell hobbyutövning för ett barn.

Hur blir man klient?

En socialarbetare inom familjetjänsterna eller barnskyddet gör tillsammans med familjen en bedömning av familjens stödbehov. Ett alternativ kan vara familjearbete.

För vem?

För familjer:

  • med minderåriga barn
  • som önskar stöd för sin funktionsförmåga eller resurser
  • som önskar stärka vardagsrutinerna och det egna kunnandet
  • som har utmaningar i föräldraskapet
  • om man är oroad över ett barns eller en ungdoms uppväxt, utveckling eller uppfostran
  • om det finns utmaningar i växelverkan mellan familjemedlemmarna
  • om det pågår en förändringssituation i familjen
  • om stödet från närståendenätverket inte är tillräckligt

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

En socialarbetare inom familjetjänsterna eller barnskyddet gör tillsammans med familjen en bedömning av familjens stödbehov. Ett alternativ kan vara familjearbete.

För verksamheten ansvarar

Arja Seppälä

Tf ansvarsområdeschef/serviceförman

Telefon: +358 44 730 7985

Ulla Siirilä

Ledande socialarbetare

Telefon: +358 40 804 2720

Minna Lönnbäck

Serviceområdeschef

Telefon: +358 44 780 9442

Henna-Maria Kivelä

Ledande socialarbetare

Telefon: +358 40 804 3637

Ta en titt också på dessa