Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Barn och ungdomar som har en stödperson är i regel 12-17 år gamla. Barnet eller den unga träffar stödpersonen 1–4 gånger per månad några timmar åt gången och de gör något tillsammans, sysslar till exempel med en hobby.

Barn som besöker en stödfamilj är i regel 3-12 år gamla. Barnet är hos stödfamiljen vanligtvis ett veckoslut per månad och vid behov under semestrar.

När en stödrelation inleds hålls det en förhandling vid vilken man kommer överens om målen för stödrelationen, dess längd, antalet besöksgånger och transporter. Tjänsten är avgiftsfri.

Mer information fås av stödrelationskoordinatorn eller servicehandledningen för barnfamiljer.

Så här ansöker du om stödfamilj eller stödperson för ett barn

För att stödperson eller stödfamilj ska kunna beviljas krävs det att man är klient hos socialvården. Om barnet redan är klient hos socialvården, ansöker man om stödperson eller stödfamilj genom att fylla i en ansökning med den egna kontaktpersonen.

Ansökningsblanketten finns på sidan Socialservicens blanketter.

Om barnet inte är klient hos socialvården, ska man kontakta den myndighet som ansvarar för socialvård via Soites digitala tjänst Omapalvelu.

Uträttande av ärenden per telefon

Arja Seppälä

Tf ansvarsområdeschef/serviceförman

Telefon: +358 44 730 7985

Maarit Biskop

Tf ansvarsområdeschef

Mobiltelefon: +358 40 806 5151

Ta en titt också på dessa