Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Barn som besöker en stödfamilj är i regel 3-12 år gamla. Barnet är hos stödfamiljen vanligtvis ett veckoslut per månad och vid behov under semestrar. Behovet av stödfamilj kan bero på att barnet behöver specialvård, att barnets familj har drabbats av en plötslig kris eller att familjens livssituation är svår på något annat sätt.

Barnet som ges stöd är med i stödfamiljens vanliga vardag, där hen får nya stimulerande intryck, kompisar och relationer till vuxna som stöd för sin uppväxt. Samtidigt hjälper stödfamiljen barnets föräldrar att orka genom att erbjuda dem en chans att hämta andan.

Barn som behöver en stödfamilj är olika gamla, och de har olika behov. Det behövs därför också olika slags stödfamiljer. En stödfamilj kan vara en ensamboende person eller ett par. De kan vara barnlösa eller ha egna barn. Beslutet om att förbinda sig till att bli stödfamilj ska fattas gemensamt av alla familjemedlemmarna. För att kunna bli stödfamilj måste man ha en stabil livssituation, en positiv livsinställning och samarbetsförmåga, och man måste kunna förbinda sig till frivilligverksamheten, för barnen besöker stödfamiljerna i många fall i flera år.

Det betalas ut ersättning till stödfamiljer.

Innan man kan bli stödperson eller stödfamilj måste man genomgå en stödrelationsskolning. Målet med skolningen är att ge grundläggande information om stödrelationsverksamheten, om hur barn och unga utvecklas samt att ge färdigheter för att stödja barn och unga. Skolningen tar ungefär tre timmar och är avgiftsfri för deltagarna.

Du kan delta i skolningen utan att förbinda dig till att bli stödperson eller stödfamilj. De som ska bli stödpersoner eller stödfamiljer intervjuas, och när det gäller stödfamiljer görs det också ett hembesök.

Det finns ett stort behov av stödfamiljer i Mellersta Österbottens välfärdsområde. Det finns dock inte stödfamiljer för alla barn och unga som behöver dem. Därför ordnar Soite vård och omvårdnad för barn och unga också på stödfamiljshem.

På stödfamiljshem finns flera barn samtidigt. Med hjälp av stödfamiljshem försöker man korta ner köerna till stödrelationsverksamheten. Servicen är tillfällig, och i fortsättningen har barnet fortfarande möjlighet att få en egen stödfamilj när en sådan hittas.

En familj som erbjuder ett stödfamiljshem får utöver sedvanlig ersättning som betalas ut till stödfamiljer också ett fast vårdarvode. Förutsättningen för fast vårdarvode är att verksamhet ordnas för 3–4 barn tre veckoslut per månad. Stödfamiljsdagar kan också ordnas utanför veckoslut enligt barnets och familjens behov.

Kontakta socialhandledaren om du vill diskutera om att grunda ett stödfamiljshem.

Så här ansöker du om att bli stödfamilj

Man ansöker om att bli stödfamilj med en ansökning. Ansökningsblanketten finns på sidan Socialservicens blanketter. Ansökningen skickas per post till socialhandledaren på Villa Familjecenter.

Uträttande av ärenden per telefon

Arja Seppälä

Tf ansvarsområdeschef/serviceförman

Telefon: +358 44 730 7985

Maarit Biskop

Tf ansvarsområdeschef

Mobiltelefon: +358 40 806 5151

Ta en titt också på dessa