Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

De stödbehövande är i regel 12-17 år gamla.  En stödperson kan stödja barnet i vardagliga saker som till exempel i fråga om att hitta en hobby, problem med skolgången eller sociala relationer. En stödperson kan ge en ung person som håller på att bli självständig stöd i praktiska ärenden som är relaterade till att inleda ett självständigt liv.

Verksamheten baserar sig på interaktion och samarbete mellan barnet och stödpersonen. Samarbete med barnets föräldrar, socialarbetare och barnets eventuella övriga nätverk är en viktig del av stödpersonsverksamheten. Det betalas ut ersättning till stödpersoner.

Av en stödperson förväntas

  • vilja att hjälpa
  • att hen är beredd att förbinda sig till att stödja barnet eller den unga
  • att hen förbinder sig till verksamheten för minst ett år, eftersom det tar tid att bygga upp förtroendet.

Innan man kan bli stödperson eller stödfamilj måste man genomgå en stödrelationsskolning. Målet med skolningen är att ge grundläggande information om stödrelationsverksamheten, om hur barn och unga utvecklas samt att ge färdigheter för att stödja barn och unga. Skolningen tar ungefär tre timmar och är avgiftsfri för deltagarna.

Du kan delta i skolningen utan att förbinda dig till att bli stödperson eller stödfamilj. De som ska bli stödpersoner eller stödfamiljer intervjuas, och när det gäller stödfamiljer görs det också ett hembesök.

Så här ansöker du om att bli stödperson

Man ansöker om att bli stödperson med en ansökan. Ansökningsblanketten finns på sidan Socialservicens blanketter. Ansökningen skickas per post till socialhandledaren på Villa Familjecenter.

Uträttande av ärenden per telefon

Arja Seppälä

Tf ansvarsområdeschef/serviceförman

Telefon: +358 44 730 7985

Maarit Biskop

Tf ansvarsområdeschef

Mobiltelefon: +358 40 806 5151

Ta en titt också på dessa