Flytta dig till innehållet

Besöksuppgifter

Koulutie 1
69950 Perho

Uträttande av ärenden per telefon

Aamurusko är en enhet i Perho som producerar serviceboende med heldygnsomsorg för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning. Enheten har 12 platser varav 11 är avsedda för permanent boende och en är en intervallplats för hemmaboende personer med intellektuell funktionsnedsättning. De boende betalar hyra för sin lägenhet samt en avgift för vård, omsorg och mat enligt taxa.
Boendena vid Aamurusko arbetar vardagar vid Perho verksamhetscenter. Under semestrar och på veckoslut tillbringar man mycket tid tillsammans i enhetens lokaler. Då sjunger, leker och spelar man tillsammans. Emellanåt sjunger man karaoke eller tittar på tv. Minst en gång per vecka går man på promenad i byn och särskilt sommartid spelar man på den egna gården. På gården finns gungor samt bord och stolar så att man kan tillbringa tid där under sommaren. Som motvikt till mycket samvaro har var och en möjlighet att dra sig tillbaka. I det egna rummet kan man vila och lugna ner sig.

I anslutning till Aamurusko finns åtta radhuslägenheter som erbjuder självständigt boende för personer med intellektuell funktionsnedsättning som klarar av det. Dessa boende får vid behov hjälp av enhetens vårdare och har möjlighet att tillbringa tid vid serviceboendet med andra boende.
Emellanåt ordnar vi utflykter och besök till andra enheter i Soites område. Vi bjuder också in gäster från andra enheter, så att vi kan tillbringa tid tillsammans. Vi samarbetar dessutom bland annat med församlingen, fridsföreningen och andra organisationer.

Vardagen och personalen vid Aamurusko 

Boendena vid Aamurusko tillbringar mycket tid tillsammans, och som motvikt har de ett eget rum eller en egen bostad. Vårdpersonalen vid Aamurusko består av nio personer med utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen.
Vardagar när de som arbetar har gått till verksamhetscentret, stannar några boende kvar vid Aamurusko. Handledarna tillbringar tid med dem och är ute, lyssnar på musik, pysslar och läser. Vi tillbringar dagligen tid utomhus och går och tittar på hur vardagen ser ut i byn.

Stödbostäderna vid Aamurusko

Intill Aamurusko finns åtta stödbostäder för självständigt boende. I dessa bostäder får de boende bo lika självständigt som i en egen hyreslägenhet. Vid behov hjälper Aamuruskos handledare med vardagssysslor, men i övrigt kan de boende sköta sina sysslor självständigt. Detta gäller också att gå och handla och att laga mat. Om de behöver hjälp eller vill ha sällskap, kan de kontakta serviceboendet. Vardagar arbetar de boende i stödbostäderna vid verksamhetscentret eller i öppet arbete i enlighet med sin serviceplan.

Plan för egenkontroll