Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Besöksuppgifter

Koulutie 1
69950 Perho

Uträttande av ärenden per telefon

Aamurusko är en enhet i Perho som producerar serviceboende med heldygnsomsorg för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning. Enheten har 12 platser varav 11 är avsedda för permanent boende och en är en intervallplats för hemmaboende personer med intellektuell funktionsnedsättning.

De boende betalar hyra för sin lägenhet samt en avgift för vård, omvårdnad och mat enligt taxan. De boende på Aamurusko arbetar vardagar på Perho verksamhetscenter. Under semestrar och på veckoslut tillbringar vi mycket tid tillsammans i Aamuruskos lokaler. Då sjunger, leker och spelar vi tillsammans. Emellanåt sjunger vi karaoke eller tittar på tv. Minst en gång per dag går vi på promenad i byn, och särskilt sommartid spelar vi utomhusspel på den egna gårdsplanen. På gården finns gungor samt bord och stolar så att man kan tillbringa tid där på sommardagar. Som motvikt till mycket samvaro har var och en möjlighet att dra sig tillbaka. I det egna rummet kan man vila och lugna ner sig.

I anslutning till Aamurusko finns åtta radhuslägenheter som erbjuder självständigt boende för personer med intellektuell funktionsnedsättning som klarar av det. Dessa boende får vid behov hjälp av Aamuruskos vårdare och har möjlighet att tillbringa tid på Aamurusko med andra boende. Emellanåt ordnar vi utflykter och besök till andra enheter i Soites område. Vi bjuder också in gäster från andra enheter, så att vi kan tillbringa tid tillsammans. Vi samarbetar dessutom bland annat med församlingen, fridsföreningen och andra organisationer.

Vardagen och personalen på Aamurusko 

Vårdpersonalen på Aamurusko består av nio personer med utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen.
Vardagar när de som arbetar har gått till verksamhetscentret, stannar några boende kvar på Aamurusko. Handledarna tillbringar tid med dem och är ute, lyssnar på musik, pysslar och läser. Vi tillbringar dagligen tid utomhus och går och tittar på hur vardagen ser ut i byn.

Stödbostäderna på Aamurusko

Intill Aamurusko finns åtta stödbostäder för självständigt boende. I dessa bostäder får de boende bo lika självständigt som i en egen hyreslägenhet. Vid behov hjälper Aamuruskos handledare i vardagen, men i övrigt sköter de boende sina sysslor självständigt. Detta gäller också att gå och handla och att laga mat. Om de boende behöver hjälp eller vill ha sällskap, kan de kontakta serviceboendet. Vardagar arbetar de som bor i stödbostäderna på verksamhetscentret eller i öppet arbete i enlighet med sin serviceplan.

Plan för egenkontroll

Ta en titt också på dessa