Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Besöksuppgifter

Mariegatan 16-20
67200 Karleby
Lisätiedot:
Mellersta Österbottens centralsjukhus, M-flygeln, våning 1

Servicetider

Öppen dygnet runt

Tjänsterna som servicestället erbjuder