Flytta dig till innehållet

Besöksuppgifter

Anders Chydeniuksen katu 20
67100 Karleby

Övriga kontaktuppgifter

Uträttande av ärenden per telefon

Uträttande av ärenden elektroniskt

Chydenius skola

Tjänsterna som servicestället erbjuder