Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Besöksuppgifter

Anders Chydeniuksen katu 20
67100 Karleby

Övriga kontaktuppgifter

Uträttande av ärenden per telefon

Uträttande av ärenden elektroniskt

Chydenius skola

Tjänsterna som servicestället erbjuder