Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Besöksuppgifter

Hälsovägen 1
67100 Karleby

Övriga kontaktuppgifter

Uträttande av ärenden per telefon

Uträttande av ärenden elektroniskt

Donnerska skolan

Tjänsterna som servicestället erbjuder