Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Besöksuppgifter

Hälsovägen 1
67100 Karleby

Övriga kontaktuppgifter

Uträttande av ärenden per telefon

Uträtta ärenden digitalt

Donnerska skolan

Tjänsterna som servicestället erbjuder

Ta en titt också på dessa