Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Besöksuppgifter

Mäntöläntie 2
69730 Vetil

Uträttande av ärenden per telefon

Servicetider

Öppen
måndag–fredag 08:00–16:00

Besökstiderna på allmänmedicinska avdelningen
måndag–söndag 13:00–19:00

Uträtta ärenden med en sakkunnig i DigiSoites Egenvårdstjänst

Du kan skicka ett elektroniskt meddelande till mottagningen när det passar dig. Vi svarar på ditt meddelande eller kontaktar dig snarast möjligt under tjänstetid.

Vid identifiering i de elektroniska tjänsterna används webbtjänsten Suomi.fi. Inloggningen sker med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

Ta en titt också på dessa