Flytta dig till innehållet

Besöksuppgifter

Mariegatan 16-20
67200 Karleby
Lisätiedot:
Mellersta Österbottens centralsjukhus, F-flygeln, våning 1

Servicetider

måndag–torsdag 08:00–16:00
fredag 08:00–14:00

Övriga kontaktuppgifter

Uträttande av ärenden per telefon

Tjänsterna som servicestället erbjuder