Flytta dig till innehållet

Till sjukdomsgrupperna hör inflammationer och sår i matstrupen, magsäcken och tolvfingertarmen samt celiaki och inflammatoriska tarmsjukdomar. Till sjukdomarna hör dessutom lever- och bukspottskörtelsjukdomar samt godartade och elakartade tumörer i bukorganen.

Största delen av verksamheten består av skopier, ingrepp i samband med skopier samt mottagningar. I vården är patientens förberedelser viktiga. När en patient får bra instruktioner på förhand är det en garanti för att undersökningen eller åtgärden lyckas.

Gastroenterologiska polikliniken är en tidsbokningspoliklinik. Det krävs en läkarremiss för att kunna komma för vård på polikliniken.

Mobilapplikationen BuddyCare som hjälp

Inremedicinska polikliniken har tagit i bruk mobilapplikationen BuddyCare för patienter som kommer till tjocktarmsendoskopi. BuddyCare gör det enklare för patienten att förbereda sig för åtgärden. Den gör det också lättare och smidigare att kommunicera med Soites vårdenhet. I applikationen skapas en vårdväg med tidsplan för patienten. Genom att följa den får patienten all information hen behöver vid precis rätt tidpunkt. Applikationen påminner till exempel om när det är dags att börja ta tarmtömningsläkemedlet.

Mobilapplikationen BuddyCare är att alternativ för patienter som vill använda en elektronisk kanal för patientbetjäning. Det gamla systemet med brev i pappersformat kvarstår ännu som ett parallellt system. Patienten får själv välja vilket system hen vill använda. BuddyCare fungerar på både finska och svenska.

Uträttande av ärenden per telefon

Du kan också lämna en begäran om att bli uppringd. Vi ringer i så fall senast följande vardag.

För verksamheten ansvarar

Arto Korkiakoski

Avdelningsöverläkare

Hans Henricson

Avdelningsöverläkare

Jan Henell

Överläkare

Telefon: +358 6 826 4170

Niina Parpala

Serviceområdeschef/ansvarsområdeschef

Mobiltelefon: +358 40 653 4091