Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Till sjukdomsgrupperna hör inflammationer och sår i matstrupen, magsäcken och tolvfingertarmen samt celiaki och inflammatoriska tarmsjukdomar. Till sjukdomarna hör dessutom lever- och bukspottskörtelsjukdomar samt godartade och elakartade tumörer i bukorganen.

Största delen av verksamheten består av skopier, ingrepp i samband med skopier samt mottagningar. I vården är patientens förberedelser viktiga. När en patient får bra instruktioner på förhand är det en garanti för att undersökningen eller åtgärden lyckas.

Gastroenterologiska polikliniken är en tidsbokningspoliklinik. Det krävs en läkarremiss för att kunna komma för vård på polikliniken.

Uträttande av ärenden per telefon

Du kan också lämna en begäran om att bli uppringd. Vi ringer i så fall senast följande vardag.

För verksamheten ansvarar

Arto Korkiakoski

Avdelningsöverläkare

Hans Henricson

Avdelningsöverläkare

Jan Henell

Överläkare

Telefon: +358 40 653 4045

Niina Parpala

Serviceområdeschef/ansvarsområdeschef

Mobiltelefon: +358 40 653 4091

Uträtta ärenden digitalt

Ta en titt också på dessa