Flytta dig till innehållet

Besöksuppgifter

Mariegatan 16-20
67200 Karleby
Lisätiedot:
Mellersta Österbottens centralsjukhus, våning 0, Y-flygeln.

Servicetider

måndag–fredag 08:00–16:00

Övriga kontaktuppgifter

Uträttande av ärenden elektroniskt

Geriatriska kompetenscentret

Tjänsterna som servicestället erbjuder