Flytta dig till innehållet

Besöksuppgifter

Mariegatan 16-20
67200 Karleby
Lisätiedot:
Mellersta Österbottens centralsjukhus, våning 0, Y-flygeln.

Servicetider

måndag–torsdag 08:00–15:00
fredag 08:00–13:00

Övriga kontaktuppgifter

Uträttande av ärenden elektroniskt

Geriatriska kompetenscentret

Tjänsterna som servicestället erbjuder