Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Besöksuppgifter

Vanhanorppavägen 4
68370 Karleby

Uträttande av ärenden per telefon

Hopijakumpu erbjuder hemlikt boende i Ullava. Hopijakumpu har som uppgift att erbjuda serviceboende med heldygnsomsorg för äldre som inte kan bo hemma självständigt eller med hjälp av öppenvårdstjänster och anhöriga.

Hopijakumpu består av 14 bostäder för en person och av demensenheten Hopijakoti som har 10 vårdplatser. Om en klient vill kan hen möblera sitt rum med egna föremål. Klienterna har tillgång till gemensamma lokaler där man tillbringa tid och till exempel titta på tv eller läsa tidningar. När det är möjligt ordnar personalen också bingokvällar och olika slags utflykter. Vi har också besök med överenskomna mellanrum av en frisör, fotvårdare och massör. Dessutom får vi besök från församlingen och pensionärsföreningen.

I vården av de äldre beaktar vårdpersonalen de individuella behoven och önskemålen hos de äldre. Varje klient har en egen utsedd vårdare. För klienterna görs det upp en individuell vård- och rehabiliteringsplan. Man anser att det är viktigt i vårdarbetet att stödja självständigheten, funktionsförmågan och självbestämmanderätten så länge som möjligt. Vårdpersonalen har ett rehabiliterande arbetssätt. Klienterna kan bo på Hopijakumpu resten av sitt liv.

Till Hopijakumpus personal hör förutom yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården också ett vårdbiträde. Vårdpersonal är på plats dygnet runt. För matförsörjningen ansvarar Soites kök på Hopijakumpu. Städning sköts av Cleaning Design Oy.

Plan för egenkontroll

Ta en titt också på dessa